חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סמנכ”ל טכנולוגיות הוא חבר בהנהלה הבכירה של החברה, ואחראי לקבלת ההחלטות בתחומים הטכנולוגיים בחברה. סמנכ”ל הטכנולוגיות אחראי להתוות את החזון הטכנולוגי של הארגון, להטמיע אסטרטגיות טכנולוגיות ולנהל את המשאבים הטכנולוגיים בהתאם ליעדים העסקיים של החברה.