Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מימון המונים היא שיטת גיוס למימון מיזמים, עסקים וארגונים באמצעות מספר רב של משתתפים המהווים את הציבור. כל משתתף משקיע סכום כסף קטן באמצעות מערכת אינטרנטית הנגישה לכלל הציבור ובתמורה יכול לקבל תגמול, מניות או את ההשקעה.