Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

עסק “קוטג'” (Cottage Business) הוא מפעל קטן שפועל לרוב מבית בעליו ודורש השקעה ראשונית נמוכה כדי לפעול. דוגמאות לעסקי קוטג’ מודרניים הן סדנאות עשה-זאת-בעצמך, מתפרות ביתיות, נגריות וכד’.