Corporate Venture

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הון סיכון תאגידי מושקע ע”י תאגידים גדולים בחברות סטארטאפ קטנות וחדשניות, אשר לרוב גם נהנות מתמיכה בתהליכי השיווק והמכירה שלהן ע”י התאגיד כדי לחזק את ההשקעה. לרוב, תאגידים משקיעים הון סיכון תאגידי בטכנולוגיה חדשה על מנת להגדיל החזרים על הונן ולהקטין את גורמי התחרות סביבם ע”י חתימת עסקאות עם הסטארטפים שבהם התאגידים משקיעים, זיהוי הזדמנויות לרכישת חברות וכניסה לשווקים חדשים.