Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

המרה מתייחסת למעבר בין שלב לשלב הבא בתהליך משפך (Funnel) שתוכנן להוביל באופן יעיל משתמשים ליעד עסקי ספציפי. המרה יכולה להתבצע בתהליכי משפך שונים, כגון המרת לקוח פוטנציאלי שסומן למכירה (SQL) אל שלב הוכחת ההיתכנות (POC) במשפך מכירות, או המרת מועמד למשרה משלב עבודת בית אל שלב ראיון במחלקת משאבי האנוש במשפך גיוס עובדים.