חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סמנכ”ל השיווק הוא חבר בהנהלה הבכירה של החברה, ואחראי לקבלת ההחלטות בתחום השיווק והפרסום של מוצרי ושירותי החברה. סמנכ”ל השיווק אחראי לתרגם את ערכי המוצר ושירותי החברה למסרים של מותג החברה ולאסטרטגיות שיווק, להפעיל קמפיינים שיווקיים ולהניע פעילויות שיווקיות עם לקוחות ולבסס את הנוכחות הדיגיטלית של החברה ברשתות החברתיות הרלוונטיות לתחום הפעילות של החברה.