חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הסכם הקצאת מידע סודי והמצאות מבטיח כי הקניין הרוחני וזכויות קנייניות אחרות שנוצרו על ידי עובדים במהלך עבודתם מוקצים למעסיק. הסכמים אלו מכילים גם סעיפי אי-גילוי, אי-התייעצות, ובמקרים מסוימים סעיפי אי-תחרות.