חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סמנכ”ל כספים הוא חבר בהנהלה הבכירה של החברה, ואחראי לקבלת ההחלטות בתחום הכספים בחברה. סמנכ”ל הכספים אחראי לבקרת תזרים ההכנסות וההוצאות של החברה, תכנון הצעדים הפיננסיים של החברה בהתאם לחוזקות ולחולשות החברה בתחומים אלו, בקרה על ענייני מיסוי, ובד”כ גם אחריות על עמידה של החברה בתקנים וברגולציות.