חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מנכ”ל החברה שמוביל את ההנהלה הבכירה של החברה ואחראי על כלל פעילות החברה, לרבות תכנון אסטרטגיית החברה בתחומי הפעילות השונים, ניהול יישומה ע”י עובדי החברה, קבלת החלטות אסטרטגיות, ניהול משאבי החברה וייצוג החברה כלפי השוק. מנכ”ל החברה נבחר ע”י הוועד המנהל של החברה, המייצג את המשקיעים בחברה, ומקשר בינו לבין החברה.