חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

שווי השוק של החברה הוא סך ערכה במונחי שוק ההון, ומחושב לפי כמות המניות המונפקות של החברה כפול הערך הכספי של מניה. חברות בדרך כלל מחולקות ע”פ שווי השוק שלהן ל-3 קטגוריות: שווי גבוה (10 מיליארד דולר ומעלה), שווי בינוני (2-10 מיליארד דולר) או שווי נמוך (בין 300 מיליון ל-2 מיליארד דולר).