Bootstrapped

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הוציא לפועל סטרטאפ במימון עצמי בלבד. המשמעות המילולית של התואר Bootstrap היא מי ש”פועל בכוחות עצמו ואינו מסתמך על משאבים חיצוניים”, ובהשאלה לעולם היזמות – יזם שמתחיל חברה עם הון עצמי קטן ונסמך רק על כספים אישיים או הכנסות החברה החדשה למימון ופיתוח המיזם.

שיטת המימון העצמי (Bootstrap funding) עשויה להערים על היזם סיכונים כספיים מיותרים, כאשר במקרים רבים ההשקעה אינה מספיקה בשביל להתניע את החברה ולהוביל אותה להצלחה בקצב סביר. במקרה ההפוך, לעומת זאת, היזם זוכה לשמור בידיו את השליטה בכל תהליכי קבלת ההחלטות של המיזם, כמו גם ליהנות מכל פירותיו, ואינו כבול למשקיעים או קרנות הון סיכון.