Blue ocean

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

אנלוגיה לשווקים פוטנציאליים רחבים שטרם התגלו; אסטרטגיה שיווקית שמבוססת על ההתמקדות בזיהוי ויצירת שטחים פנויים מתחרות. אסטרטגיית אוקיינוס כחול (Blue Ocean Strategy) היא אסטרטגיה שיווקית המבוססת על הפניית המאמץ השיווקי לזיהוי ויצירת שווקים חדשים, נקיים מתחרות, במקום “להקיז דם” בשווקים התחרותיים(בדומה לאוקיינוס אדום).