חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

החלופה הטובה ביותר להסכם משא ומתן (BATNA) מתייחסת לדרך הפעולה האלטרנטיבית המועילה ביותר שגוף יכולה לנקוט אם המשא ומתן ייכשל ולא ניתן להגיע להסכם. הכוח של BATNA מאפשר לך למנף יותר ולשפר עמדות בכל משא ומתן.