Analysis Paralysis

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

שיתוק ניתוח מתייחס למצב בו אינדיבידואל או קבוצה אינם מסוגלים להתקדם עם ההחלטה כתוצאה מניתוח יתר של נתונים או מתן משקל יתר לבעיה. שיתוק ניתוח יכול להתרחש עם החלטות השקעה, כגון קנייה או מכירת ניירות ערך או כל אסטרטגיה עסקית. חוסר המעשה יכול להוביל להפסדים בתיק או להחמצת סיכויים ברווחים גדולים יותר.