Amazon Web Services

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

שייכת לחברת AMAZON האמריקאית, מתעסקת בשירותי מחשוב לענן.