Advertorials

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מודעות פרסום המוזמנות בתשלום, מופיעות בעיתונים,אתרי אינטרנט או מגזינים. משמשים את המשווקים בכדי לחנך/ללמד צרכנים פונטציאלים לגבי התכונות של המוצר שלהם. ניתן להשתמש בו למיקוד לקבוצה ספציפית של אנשים על בחירת המדיום הנכון לפרסום המודעה