בדיקת A/B

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

בדיקת A/B, היא מתודולוגיית מחקר של חווית משתמש. הבדיקה בוחנת שתי גרסאות – A אל מול B, לרוב הגרסה הקיימת אל מול גרסה עם שינוי. הבדיקה קובעת איזו מן הגרסאות משיגה ביצועים טובים יותר עבור יעד נתון וזאת על ידי תגובת המשתמש לאותה גרסה אקראית שהוצגה לו.