תכנית עסקית (Business plan)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מסמך המאתר את חזונה של החברה, יעדיה, מטרותיה, והתוכניות האסטרטגיות לצורך השגת מטרות אלו. בתוכנית העסקית נהוג לשלב פירוט מילולי, טבלאות, גרפים ושלל אמצעי המחשה וכן להציג את הרקע של חברי הצוות הבכירים בחברה. מסמך זה עתיד יהיה לשמש את החברה גם בנקודות גיוס שונות שכן המשקיעים נוהגים לעיין בתכנית העסקית בכדי להבין את מהות העסק ודרכי פעולתו.