קנבס מודל עסקי

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

קנבס מודל עסקי הוא כלי לתיעוד ולהצגת המודל העסקי של החברה. קנבס המודל העסקי כולל תשעה חלקים מסוכמים שמרכיבים את המודל העסקי: פילוח לקוחות החברה, הערך הייחודי שהחברה מביאה ללקוחותיה באמצעות מוצריה ושירותיה, מבנה הרווחים של החברה, ערוצי שיווק הערך הייחודי ללקוחות החברה, אופן שימור היחסים עם הלקוחות, פעילויות עיקריות למימוש המודל העסקי, משאבים עיקריים לפעילות החברה, שותפים עסקיים מרכזיים לחברה ומבנה העלויות של החברה.