סגמנט הלקוחות

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סגמנט הלקוחות הוא הדרך שבה מתאפיינים הלקוחות של החברה. יצירת איפיון נכון על בסיס קווי הדימיון בין לקוחות החברה מסייע בעבודת השיווק ופותח ערוץ לפנות אליהם באופן אפקטיבי יותר תוך חיסכון משמעותי בזמן ובהוצאות השיווק. ישנן חברות שהמוצר שלהן מיועד עבור צרכן הקצה (שזה אנחנו בעצם) – חברות אלו מכונות B2C. בשונה מהן, ישנן חברות שהמוצר שלהן מיועד עבור חברות אחרות – חברות אלו מכונות B2B. כך או כך חייבת החברה להבין היטב לאן מועדות פניה ומהו בסיס לקוחותיה. אם הם צרכני קצה חייבת החברה לדעת כמה שיותר פרטים על הלקוחות: גיל/ מגדר/ עיסוק / תחביבים/ מעמד סוציו-אקונומי/ מיקום גיאוגרפי ועוד. מידע הוא כוח וכל מידע יסייע בהמשך לתרגם את תקציב השיווק למכירות.