סבב גיוס שני (Series B round)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סבב  השקעה השני בחברה. לרוב מתרחש כאשר החברה כבר השיגה יעדים ראשוניים בפיתוח העסקי.