סבב גיוס ראשון (Series A round)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סבב זה מתייחס לסבב הגיוס המרכזי הראשון של החברה, כחלק מסבב זה תכוון החברה להשקעה מצד קרנות הון סיכון.