סבב גיוס סיד (Seed Round)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סבב גיוס ראשון בד”כ, המגוייס בשלב בו היזמים יכולים להציג תוכנית עסקית ובה תיאור המוצר של החברה, תוך הוכחת התכנות ראשונית לרווח כלכלי. שלב ה-Seed ידוע לרוב כשלב בעל סיכון כלכלי רב, אך ההזדמנות לתמורה במקרה הצלחה גבוהה אף היא.