נכסים - Assets

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

נכסים הם כל משאב המייצר ערך בבעלות חברה. נכסים יכולים להיות מוחשיים כמו מחשבים, מזומן ולא מוחשיים כמו קניין רוחני ותמיד אפשר להעריך אותם כספית.