משקיע פיננסי (Financial Investor)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

משקיע הון בחברה מתוך מטרה לקבל תשואה פיננסית גבוהה על ההון, וזאת בהתאם לרמת הסיכון הצפויה של החברה (ככל שרמת הסיכון הצפויה גבוהה, עולה רמת התשואה לה יצפה המשקיע).