משקיע אסטרטגי (Strategic investor)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

משקיע העושה זאת בעיקר למטרות צמיחה בכיוון אסטרטגי עתידי ולא למטרת רווח כלכלי גרידא. לרוב, משקיע זה יביא עמו ערך מוסף לחברה מעבר להשקעתו הכספית ולכן השגת משקיע כזה לחברה היא נכס.