משקיע אנג׳ל (Angel)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

משקיע פרטי או יזם בעל הון עצמי, אשר מעניק מימון לחברות סטראטאפ הנמצאות בשלבים הראשונים בעבור מניות בחברה או בדרך של הלוואה, כחלק משלב ה-Seed. פעמים רבות שומעים על אנג’לים שהם גם משקיעים אסטרטגיים ובכך משיגה החברה רווח כפול ומכופל.