מסמך תנאים ראשוני (Term-Sheet)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מסמך שיגיש משקיע לחברה בה הוא מעוניין להשקיע, במסמך יפורטו תנאי ההשקעה בה הוא מוכן להשקיע בחברה (בד”כ בכפוף לביצוע בדיקת נאותות – DD). לאחר החתימה על מסמך התנאים הראשוני, יכינו הצדדים את ה-SPA) share purchase agreement) אשר יהווה חוזה מחייב.