מהו מימון המונים ?

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר