מיזם משותף

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מיזם משותף, אשר בדרך כלל מובנה כשותפות כללית, הוא הסדר עסקי בין שני צדדים או יותר המתאחדים לצורך ביצוע משימה ספציפית במסגרת זמן מוגבלת.