מודל עסקי

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מודל עסקי הוא תכנית החברה לרווחים, המתבססת על שווקי היעד ועל בעיותיהם, על הערך הייחודי שהחברה מביאה באמצעות המוצרים והשירותים שהיא מציעה ומבנה הרווחים מכל אחד, על המשאבים הדרושים לפעילות החברה ועל מבנה העלויות של החברה. בנוסף לחשיבותו האסטרטגית, המודל העסקי חשוב למשיכת משקיעים, לגיוס כוח אדם איכותי ולהגברת המוטיבציה בעובדי החברה.