יחס מימוש (Realization ratio)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מספר המניות (או הנכסים) שיקבל משקיע כתוצאה ממימוש של אופציה אחת (1:1).