חממה (OCS funded Incubator)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סביבה בה יכולים יזמים לפעול בתנאים נוחים הכוללים סביבת עבודה והנחייה. בישראל הכוונה לחממות העובדות תחת כללי רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי). החממה הינה גוף עסקי המאפשר ליזמים בשלבים ההתחלתיים (Seed) להקים סטארטאפ, לרוב החברה תבנה מוצר העוסק בטכנולוגיה חדשה הנמצאת בשלבי מחקר ופיתוח. בחממה יקבלו היזמים, לתקופה קצובה, סביבת עבודה, סיוע וליווי וכן מימון וזאת עד שיוכלו להגיע למוצר מסחרי עצמאי או להתחיל סבבי גיוס נוספים במטרה לגייס הון נוסף ממשקיעים. נוסף לאלה, החממה יכולה לסייע ביציאת קשרים עסקיים ואסטרטגיים. כל אותן הטבות מגיעות תמורת חלק מהבעלות על החברה.