חוקי עזר

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

חוקי עזר הם כללים וחוקים הנוצרים על-ידי ארגון מסוים לצורך בקרה על פעילותו וניהולו. בניגוד למסמכי ההתאגדות, אשר מניחים קווים מנחים לפעילות הארגון, חוקי עזר מתייחסים לפעילות השוטפת של הארגון, כגון הגדרות תפקידים, פעילות הוועד המנהל של הארגון, מבנה התראות לאירועים שונים, קיום ועדות שונות וכדומה.