זכויות מצרנות או קדימה (Preemptive Rights)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מעין זכון ראשונים בה החברה מתחייבת להציע לבעלי המניות הקיימים את הזכות להשתתף בסבבי גיוס הון בתמורה להשקעה נוספת (וכך לשמר את כוחם בחברה).