זכויות וטו

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

זכות וטו מעניקה לאוחז בה שליטה על החלטות שלא תתקבלנה מבלי שיאשר אותם מראש או הכפפת החלטות לאישור רוב מיוחד כלשהו של בעלי המניות בחברה.