הערכת שווי – Pre Money Valuation

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

שווי החברה למשקיע טרום גיוס הון ראשוני לחברה. שווי זה הינו אחד הפרמטרים החשובים ביותר לכל משקיע בחברה משום שלעיתים אף שהחברה עשויה להראות כמעניינת מאוד מבחינת הפוטנציאל הגלום בה, הערכת שווי גבוהה מידי עלול להרחיק משקיעים.