הסכם רכישת מניות SPA

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הסכם רכישת מניות (Stock Purchase Agreement – SPA) הוא הסכם בין קונה המניות ומוכרן, המתאר את תנאי הרכישה של מניות בחברה. ה-SPA כולל מספר תנאים והגבלות שקובעים את המחיר והתנאים שבהם ייעשה העסקה, כמו גם את תנאי המכירה וכל הפרטים הנוגעים למכירה.

בתוך ה-SPA ייכללו פרטים כגון: כמות המניות המתאימות למכירה, המחיר למניה, תאריך סגירת העסקה, התנאים הפיננסיים והמסים, כמו גם תנאי הבטחה של המוכר והקונה, תנאי ההסכם, וכן כל ההגבלות החוזיות או המשפטיות הנוגעות לעסקה. בנוסף, ה-SPA עשוי לכלול תנאי נספחים כמו הצהרת תאריך התשלום, אמצעי התשלום ותנאי פירעון ההתחייבויות של החברה.

ה-SPA הוא מסמך חשוב בעסקים בכלל, כיוון שהוא מגדיר את כל התנאים והפרטים הנוגעים לרכישת המניות וזה יכול להשפיע על העסקה עצמה וגם על היכולת של הקונה לנהל את החברה לאחר הרכישה.

בין היתר, ה-SPA הוא סוג הסכם פשוט וקונבנציונלי לגבי רכישת מניות, והוא משמש כדי לספק ביטחון משפטי לקונה המניות. משקיעים שמרניים המחפשים להשקיע בחברות ללא התעסקות פעילה רבה בניהם, יכולים להיות רגועים יותר בקבלת החלטות עסקיות כאשר הם יודעים שיש להם הסכם רכישת מניות תקף ונכון שיגנה על זכויותיהם ויאפשר להם לקבל את ההחזר על ההשקעה שלהם