הסכם קניה-מכירה

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הסכם קניה-מכירה קובע כיצד חלקו של שותף בעסק יחולק בין השותפים האחרים בעסק, ע”י מכירתו לשותפים האחרים או לעסק עצמו, במקרה של פטירת השותף, יציאתו לגמלאות או שאיפתו לצאת מהעסק. הסכם זה חשוב ליצירת מסגרת משפטית לתהליך הקניה והמכירה של חלקו של השותף בעסק, ולשמירה על האינטרסים של כלל השותפים בעסק ושל העסק עצמו.