הסכם הלוואה המירה או CLA

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הסכם הלוואה המירה או באנגלית (Convertible Loan Agreement) היא למעשה הסכם הלוואה שאפשר להמיר להון עצמי. בדרך כלל הלוואה מוענקת למלווה על מנת לקנות כמויות מסוימות של מניות בחברה ולאחר מכן להמיר את ההלוואה למניות אלו. סכום ההלוואה נקבע לפי שווי המניות המבוקשות ובדרך כלל ניתן למלווה לקבל ריבית על ההלוואה עד לרכישת המניות.

מנגנון הסכם הלוואה המירה או ה- CLA, נחשב למנגנון משתלם לגיוס עבור יזמים ו/או סטארטאפים מאחר ובשלבים ראשונים לא צריך לעסוק בהערכות שווי של חברה שעדיין אין לה פעילות וברגע שהחברה מבשילה לכדי גיוס מקרנות הון ו/או משקיעים המלווה/המשקיע יכול להחליט אם תוחזר לו ההלואה (בצמוד לריבית שנקבעה) או להמיר את ההלוואה לכדי מניות.

יתרונות וחסרונות:

החברה לוקחת על עצמה את הסיכון שיוטל עליה עול פיננסי גדול במקרה שהמשקיע יבחר לא להמיר את ההלוואה להון עצמי. ההבדל בין חברות הון לבין משקיעים סולידים הוא שבד”כ קרנות יעדיפו להמיר  ההלוואות למניות (כמובן על בסיס הפוטנציאל שהן רואות ומבינות), ואילו משקיעים יש העדפה לרוב לגבות את חובן במועד התפוגה.