הנפקת מניות ראשונית (IPO – initial public offering)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הנפקה ציבורית היא פעולה בה חברה פרטית מציעה לראשונה את מניותיה למכירה לציבור. בדרך כלל חברה תצא להנפקה כאשר היא זקוקה להון למטרות התרחבות. כדי לבצע את מכירת המניות לציבור על החברה להוציא “תשקיף” בד בבד עם קבלת כללי דיווח חשבונאיים מחמירים, מתוך הבנה שיש צורך בשקיפות גבוהה אל מול הציבור, אשר צריך את מלוא המידע לשם ניתוח כדאיות ההשקעה. הנפקה ראשונית נעשית בד”כ בליווי חברת חיתום, אשר מגייסת את הכסף ההתחלתי.