הכנסה שנתית חוזרת - ARR

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הכנסה שנתית חוזרת היא ערך ההכנסות החוזרות של עסק ממנוי או חוזה בודד במשך שנה. בד”כ מתקשר לחברות המבוססות תוכנה או פלטפורמה דיגיטלית.