הון עצמי (Equity)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הון עצמי, מונח חשבונאי המייצג את חלקם של הבעלים במימון החברה בצירוף רווחים (או בניכוי הפסדים) שנצברו במהלך פעילות החברה. נהוג לחלקו להון מניות, קרנות הון ועודפים.