הגנת אנטי דילול

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מנגנון הגנה למשקיע השומר לו זכות לפיצוי רטרואקטיבי במקרה שהחברה תיאלץ בעתיד להקצות מניות נוספות או מניות במחיר נמוך ממחיר ההשקעה המקורי. לרוב, הפיצוי מבוסס על ממוצע משוקלל של המחיר הגבוה ששולם בעד המניה הקיימת והמחיר הנמוך ששולם עבור המניה החדשה.