הבשלת אופציות (Vesting)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

תקופת הבשלת הזכות למימוש אופציה למניה. תקופה זו מותנית בזמן או בקרות אירוע מסוים (מוגדר מראש). כלי מסוים להטבת הזכויות המוקנות בעת מתן האופציה לעובדים או למשקיעים, הוא קיצור תקופת ההבשלה של האופציה והפיכתה למניה שוות זכויות.