דוח רווח והפסד (Profit and Loss – P&L)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

Profit and Loss דו״ח כספי המסכם את הכנסות, הוצאות ורווחי החברה בפרק זמן מסויים, בדרך כלל שנתי.