בדיקת נאותות (Due Diligence)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

תהליך בדיקת חברה לצורך בחינת כדאיות השקעה בה כדי לנסות ולהקטין את סיכון הרכישה. התהליך עשוי לכלול בחינה חשבונאית, משפטית, זיהוי מגמות עתידיות בפעילות החברה וכן זיהוי הזדמנויות וסיכונים עסקיים