אקזיט (Exit)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

אקזיט הוא ה”אירוע” בו מממשים בעלי מניות את הנכסים (מניות) שברשותם תמורת מזומנים – או נכסים שווי ערך אחרים. מובהר כי “אקזיט” יכול להתבצע גם כהנפקת מניות לציבור (כאשר ניתן למכור מניות בשוק החופשי) או במסגרת מכירת החברה כולה (או רוב נכסיה).