אסטרטגיית יציאה (Exit Strategy)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

המונח מתייחס לתוכנית האסטרטגית למכירת המיזם, תוך הפקת רווח כלכלי מהמכירה. כבר בפגישות הראשונות עם קרנות ומשקיעים נוהגים לשאול את היזמים מהי אסטרטגיית היציאה של החברה ולאן היא מכוונת ? במילים אחרות אסטרטגיית היציאה היא דרך “לפדות” את ההשקעה להון.