אד הוק - Ad hoc

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

אד הוק הינו סיפוק פתרון מותאם אישית לבעיה או משימה ספציפית ומוגדרת.